Scooter Gear Plus 120ml Nhớt Hộp Số Motul (Dầu Láp Motul)

29.000 

NHỚT HỘP SỐ MOTUL SCOOTER GEAR PLUS 120ml
– Thích hợp với hầu hết hộp số xe tay ga trên thị trường.
– Dung tích 120ml
#Motul
#Xetayga
#daulap #daunhothopso #nhothopso #motulSCOOTER #dầulápmotul #nhớtlápmotul #dầu*láp*motul #nhớt*láp*motul #nhotlapmotul #daulapmotul #nhothopsomotul #lapmotul #nhớt*hộp*số*motul

Danh mục: ,